หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ถามตอบ ติดต่อเรา
 
   
ป้ายจราจร
ป้ายสัญลักษณ์
ป้ายความปลอดภัย
ป้ายตั้งพื้น
ป้ายแขวนวาล์ว
และสัญลักษณ์ติดท่อ
ป้ายชื่ออุปกรณ์
บริการตัดและขึ้นรูป
ชิ้นงาน
งานพิมพ์บนวัสดุต่าง ๆ
แปลเอกสาร
อุปกรณ์ทั่วไป
 
   
facebook.com/signssupplier
signssupplier.blogspot.com
ID : Signssupplier
 
 
 
  ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ   ป้ายจราจรชนิดป้ายเตือน
 
ป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด และ ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ และ/หรือสัญลักษณ์ เมื่อผู้ขับขี่เห็นป้ายเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตามที่ป้ายจราจรชนิดบังคับนี้แสดงไว้ เนื่องจากป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับนี้มักถูกใช้งานภายนอกอาคาร จึงมีวัสดุพิเศษประเภทโลหะปลอดสนิม และวัสดุสะท้อนแสงเกรดวิศวกรรม เตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกสั่งผลิตได้ด้วย แบบต่างๆ ของป้ายจราจรชนิดป้ายบังคับ แสดงไว้ดังรูปข้างล่างนี้
 

R-1
หยุด
R-2
ให้ทาง
R-3
รถสวนสองทาง
R-4
ห้ามแซง
R-5
ห้ามตรงไป
R-6
ห้ามกลับรถ

R-7
ห้ามเลี้ยวซ้าย
R-8
ห้ามเลี้ยวขวา
R-9
ห้ามรถบรรทุก
R-10
ห้ามรถยนต์
R-11
ห้ามจักรยานยนต์
R-12
ห้ามรถพ่วง

R-13
ห้ามจักรยาน
R-14
ห้ามรถสามล้อ
R-15
ห้ามรถยนต์สามล้อ
R-16
ห้ามล้อเลื่อนรถเข็น
R-17
ห้ามรถยนต์ที่ใช้
ในงานเกษตร
R-18
ห้ามจักรยานยนต์
และรถยนต์

R-19
ห้ามรถจักรยาน
รถสามล้อ และ
รถจักรยานยนต์
R-20
ห้ามรถยนต์
ที่ใช้ในงานเกษตร
R-21
ห้ามใช้เสียง
R-22
ห้ามจอดรถ
R-23
ห้ามหยุดรถ
R-24
หยุดตรวจ

R-25
จำกัดความเร็ว
R-26
ห้ามรถ
หนักเกินกำหนด
R-27
ห้ามรถ
กว้างเกินกำหนด
R-28
ห้ามรถ
สูงเกินกำหนด
R-29
ให้ชิดซ้าย
R-30
ให้ชิดขวา

R-31
ห้ามตรงไป
R-32
ทางเดินรถทางเดียว
ไปทางซ้าย
R-33
ทางเดินรถทางเดียว
ไปทางขวา
R-34
ให้เลี้ยวซ้าย
R-35
ให้เลี้ยวขวา
R-36
วงเวียน

R-37
สุดเขตจำกัดความเร็ว
R-38
สุดเขตจำกัดห้ามแซง
R-39
สุดเขตจำกัดห้ามจอด
R-40
ห้ามเลี้ยงสัตว์
   
           
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ SignsSupplier พ.ศ. 2548 www.signssupplier.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว  -     หน้าหลัก    -   ผลิตภัณฑ์และบริการ    -     ราคา    -    ถาม-ตอบ    -    ติดต่อเรา